No. 1 GCF Jabalpur
   
नंबर 1 जीसीएफ जबलपुर
 
No. 1 GCF Jabalpur
CBSE Affiliation No. 1000005
CBSE Affiliation No. - 1000005 School No. - 03318 New E Mail ID of KV 1 GCF -gcf1jabalpurkv@gmail.com. Ku. Sakshi Bose of class VII wins Gold Medal (taekwondo) at National Sports Meet.
Old & New Campus
 Kendriya Vidyalaya Kendriya Vidyalaya